Luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset

Seurakuntien vaaleissa valitut luottamushenkilöt ansaitsevat tehtäviinsä hyvän perehdyttämisen. Osaavat ja sitoutuneet luottamushenkilöt ovat myös seurakunnan etu. Tärkein perehdyttämistyö tapahtuu omassa seurakunnassa. Agricolan tuki tähän työhön on materiaaleja luottamushenkilöille ja heidän perehdyttäjilleen, koulutustukea, kirja ja nettisivuja, verkostoitumista. Lue lisää:www.seurakuntapisto.fi/luottamushenkilo

Agricolan laaja ja pitkään jatkunut yhteistyö hiippakuntien ja muiden kirkon toimijoiden kanssa kutsuu seurakuntien luottamushenkilöitä yhteen ajankohtaisten kysymysten ääreen, verkostoitumaan, neuvottelemaan ja kehittämään seurakuntien toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.

Vapaaehtoisena toimiminen on monelle merkittävä kokemus yhteisöllisyydestä ja mahdollisuus löytää oma paikka seurakunnassa. Vapaaehtoisuudessa on kysymys seurakunnan jäsenyydestä ja yhteisen vastuun kantamisesta toisten kanssa ja työntekijöiden rinnalla. Agricola tarjoaa vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille vastuunkantajille. Voit myös tilata räätälöidyn koulutuskokonaisuuden seurakuntaasi.

Koulutukset

Luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutuksia Agricolassa koordinoivat:

Tytti Pietilä

p. 0400 874 514
tytti.pietila@seurakuntaopisto.fi

Karoliina Malmelin

p. 040 556 1179
karoliina.malmelin@seurakuntaopisto.fi