Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa

Hankeaika:

1.1.2020-30.6.2021

Hankkeen tavoite:

  1. Selvittää edellytyksiä maakunnalliselle verkostomaisesti toimivalle palveluohjausmallille, jolla voidaan tarjota nivelvaiheen ohjauspalveluja niille aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen päivittämistä.
  2.  Pilotoida nivelvaiheen ohjausta.
  3. Tehdä koulutukseenohjauksen digitaalisen alustan alustava käsikirjoitus

Toimenpiteet:
1. Tehdään lähtötilanteen selvitys aikuiskoulutukseen ohjauksesta ja kehittämistarpeista EteläSavossa.

2. Selvityksen pohjalta pilotoidaan asiakaslähtöisiä nivelvaiheen ohjauspalveluja verkostomaisella ja jalkautuvalla työotteella huomioiden erityisesti osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tuetaan aikuisten kouluttautumista työvoimapula-aloille.

3. Tiivistetään muiden asiakastyötä tekevien viranomaisten ja järjestöjen osaamista koulutukseen ohjauksessa. Panostetaan yrityksille ja työnantajille kohdennettujen neuvontapalvelujen määrään ja laatuun.

4. Rakennetaan selvityksen ja pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta aikuisten ohjaustoiminnan mallinnus yhdessä verkoston kanssa.

5. Laaditaan alustava käsikirjoitus digitaalisen alustan hyödyntämisestä aikuisten koulutukseenohjauksen välineenä.

 

Hankkeen rahoittaja:

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Verkostokumppanit:

Etelä-Savon Koulutus Oy, hankkeen hallinnoija

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

 

Lisätietoja:

Mari Honkonen, mari.honkonen@seurakuntaopisto.fi, p. 0403584707