Ammatillinen koulutus

Seurakuntaopisto on erikoistunut sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan ammatilliseen koulutukseen. Meillä voit suorittaa seuraavat ammatilliset perustutkinnot:

Tutkintorakenne on uudistunut 1.8.2018 ja Lapsi- ja perhetyön perustutkinto ja Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto eivät 1.8.2018 alkaen ole aloitettavissa. Tutkintojen tilalle tulee 1.8.2018 alkaen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, josta Seurakuntaopistolla toteutetaan kaksi osaamisalaa. Voit valita niistä toisen:

  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja
  • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

Ammatillista koulutus työuran eri vaiheissa, katso video.

Seurakuntaopiston ammatilliseen koulutukseen valmentavissa opinnoissa voit kehittää opiskeluvalmiuksiasi ja tutustua työelämään.

Työelämässä jo kokemusta hankkineille tarjoamme laajan valikoiman ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä monipuolista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Ammatillinen koulutus on muuttunut 1.1.2018

Ammatillisessa koulutuksessa korostuvat osaaminen, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen oppiminen. Koulutus lähtee opiskelijoiden ja työelämän tarpeista. Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa ammatillista osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin.

Yksilöllisiin osaamistarpeisiin vastataan joustavasti tutkintojen, niiden osien, tutkintoon johtamattoman koulutuksen ja valmentavien koulutusten avulla. Jokaiselle tutkintoa tai sen osaa suorittavalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opiskelija opiskelee vain sitä, mistä häneltä puuttuu osaamista.

Mahdollisuuksia työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen lisätään. Siihen on kaksi tapaa: työsopimukseen perustuva oppisopimuskoulutus ja ilman työsuhdetta toteutettava koulutussopimus. Näitä on mahdollista yhdistellä joustavasti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti.

Kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Voit hakea ja päästä koulutukseen joustavasti silloin, kun on tarve. Koulutus tarjoaa osaamista eri vaiheissa työuraa. Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku ovat ensisijainen hakuväylä peruskoulunsa päättäville ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville. Voit hakeutua ammatilliseen koulutukseen myös jatkuvan haun kautta. Ammatillisesta koulutuksesta voit jatkaa ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Lue lisää ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta.