Dyto – Digitaalista yhteistä tekemistä yhteisiin tutkinnon osiin

Hankeaika

1.1.2019-31.12.2019

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tavoitteena on tehdä yhteisiin tutkinnon osiin materiaalia verkko-oppimisympäristöön, mikä

mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja oppimateriaalikustannusten alentamisen.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Verkostokumppanit

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, hankkeen hallinnoija
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
Etelä-Pohjanmaan Opisto
Etelä-Savon Koulutus Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Kouvolan seudun ammattiopisto

Lisätietoja:

Ritva Huhtinen, ritva.huhtinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 7124971