Partio- ja Marttakoulutuksien tunnustaminen

Partio-koulutuksista voidaan tunnustaa osaamistasi useampaan tutkinnonosaan Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnossa ja kahdessa tutkinnonosassa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. Seurakuntaopisto on ollut mukana Suomen Partiolaisten osaamiskeskus – yhteistyössä. Osaamiskeskuksen toimintakausi 2018-2019 on koottu julkaisuun Osaamisen kiertotalous – harrastamalla huippuosaajaksi

Martta-liiton koulutuksista voidaan tunnustaa osaamistasi myös Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä Ravintola- ja catering-alan perustutkinnoissa

Kun sinulle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), osoita osaamisesi Partion virallisella opintopisteytetyllä todistuksella ja portfoliolla ja Martta-koulutuksista todistuksilla

Osaamistasi voidaan tunnustaa 0,5-15 osaamispisteen välillä. Vastaavuustaulukosta näet tunnustettavat osaamispisteet koulutuksittain ja tutkinnoittain.