Partio-koulutuksien tunnustaminen

Partio-koulutuksista voidaan tunnustaa osaamistasi useampaan tutkinnonosaan Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnossa ja kahdessa tutkinnonosassa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Kun sinulle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma (HOKS), osoita osaamisesi Partion virallisella opintopisteytetyllä todistuksella ja portfoliolla. Osaamistasi voidaan tunnustaa 5 osaamispisteen – koko tutkinnonosan välillä. Vastaavuustaulukko päivitetään nettisivulle kevään 2019 aikana. Taulukosta tulet näkemään mistä partiokoulutuksista ja kuinka paljon osaamistasi voidaan tunnustaa.