Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilu Seurakuntaopiston kampuksilla

Koulutuskokeilussa ammattialoistamme kiinnostuneella on mahdollisuus tutustua koulutukseen erikseen sovittavan jakson aikana. Jakson alkamisesta, kestosta ja ajankohdasta sovitaan kampuksen yhteyshenkilön kanssa.

Koulutuskokeilun tarkoituksena on auttaa koulutuskokeilijaa etsimään itselleen sopivaa koulutusta sekä kartoittamaan omia opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta alalle.

Koulutuskokeilija voi tarvittaessa asua opiskelija-asuntolassa ja osallistua ohjattuun vapaa-ajantoimintaan. Koulutuskokeilun aikana koulutuskokeilija osallistuu annettuun opetukseen ja ohjaukseen. Hänelle varataan aikaa ohjauskeskusteluihin ja tukitoimien selvittelyihin. Koulutuskokeilun lopussa on palaute- ja arviointikeskustelu.

Koulutuskokeilusta tehdään kirjallinen yhteenveto, josta selviää kokeilun sisältö, arvio soveltuvuudesta sekä mahdolliset muut suositukset. Koulutuskokeilun yhteenvetoa voi käyttää tukena koulutukseen hakemisessa tai ammatillisten suunnitelmien laatimisessa.

Miten koulutuskokeiluun haetaan?

Lähettävä taho tai koulutuskokeiluun haluava ottaa yhteyttä kampuksittain nimettyihin yhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilöt

Järvenpään kampus:
Marko Väisänen, opinto-ohjaaja, marko.vaisanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 511 9963

Pieksämäen kampus:
Jenni Junttila, opinto-ohjaaja, jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi, p. 040 680 2883

Jaakkiman kampus Ruokolahdella:
Antonina Bolgova, opinto-ohjaaja, antonina.bolgova@seurakuntaopisto.fi, p. 044 087 6573

Lapuan kampus:
Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja, ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi, p. 044 756 6026

Kredu campus:
Charlotta Lillas, lärare, charlotta.lillas@seurakuntaopisto.fi, tfn 044 365 4741

Lähete ja kustannukset

Koulutuskokeilu on maksullista ja siihen tarvitaan lähete. Lähetettä voi anoa esimerkiksi Kelan paikallistoimistosta, työ- ja elinkeinotoimistoista (ammatinvalinnanohjaus) tai vakuutuslaitoksista.

Kustannukset:

  • 65 € / vuorokausi sisältäen kokeiluohjelman, ohjauksen, ateriat ja kirjallisen yhteenvedon
  • 80 € / vuorokausi sisältäen kokeiluohjelman, ohjauksen lounaat, kirjallisen yhteenvedon ja asumisen opiskelija-asuntolassa.

Luki- ja matematiikan valmiuksien yksilöllinen testaaminen on mahdollista erillisen sopimuksen mukaan.