Utbildningar som startar

Till dig som vill ansöka till Seurakuntaopistos utbildningar!

På grund av att vårt system för elevadministration förnyas kommer det att bli ett avbrott i ansökan 16.6.2020 kl. 15.00 – 17.6.2020.

Ansökan är i bruk igen 18.6.2020. Vi ber om ursäkt för de besvär som orsakas av förnyelsen.


Förfaringssätt gällande ansökning och urvalsprov för sökande till yrkesutbildningen vid Seurakuntaopisto

Ledningsgruppen vid Seurakuntaopisto har genom ett beslut den 16.3.2020 preciserat tillvägagångssättet kring studerandeantagning med beaktande av situationen med coronaviruset.

Gemensam elevansökan

Seurakuntaopisto ordnar inte inträdes- eller lämplighetstest under våren 2020 även om så tidigare meddelats. Studerandevalet görs på basen av poängsättning från gemensamma elevansökan. Språkprov ordnas på normalt sätt. Hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer beaktas under tillfället.

Kontinuerlig ansökan

Kontinuerlig ansökan till Seurakuntaopistos yrkesutbildning sker normalt genom web-sidorna. Urvalsintervjuerna sker tillsvidare genom kommunikation på distans. De sökande informeras individuellt om tidpunkt och förfaringssätt.


Sök till Seurakuntaopisto Kredus yrkesutbildning i Nykarleby och Helsingfors:

  • via kontinuerlig ansökan när som helst genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten .
  • via gemensam ansökan för de som går ut grundskolan och för personer som inte har en andra stadiets examen. Gemensam antagning sker på vårterminen via adressen studieinfo.fi

Om du ansöker via kontinuerlig antagning tar vi kontakt med dig inom två veckor från det att du lämnat in din ansökan. Sök direkt till våra utbildningar i Nykarleby och Helsingfors:

Yrkesutbildning i Nykarleby

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, barnledare, Nykarleby
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan eller via gemensam ansökan 18.2-10.3.2020
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, ledare för ungdomar och gemenskaper, Nykarleby
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan eller via gemensam ansökan 18.2-10.3.2020
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Barnskötarbehörighet för de som avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare
Tidpunkt: januari-maj 2020 (Examensdelen Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik 30 kp)
Ansökningstid: Senast 20.12.2019
Ansökan: kontinuerlig ansökan
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, Nykarleby
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen inom församlings- och begravningsservice, kyrkvaktmästare
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

Yrkesexamen inom församlings- och begravningsservice, arbetstagare på begravningsbyrå
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

Yrkesutbildning i Helsingfors

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, barnledare, Helsingfors
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan eller via gemensam ansökan 18.2-10.3.2020
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, ledare för ungdomar och gemenskaper, Helsingfors
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan eller via gemensam ansökan 18.2-10.3.2020
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Barnskötarbehörighet för de som avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare
Tidpunkt: januari-maj 2020 (Examensdelen Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik 30 kp)
Ansökningstid: Senast 20.12.2019
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, Helsingfors
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Yrkesexamen inom församlings- och begravningsservice, kyrkvaktmästare
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

Yrkesexamen inom församlings- och begravningsservice, arbetstagare på begravningsbyrå
Tidpunkt: kontinuerlig antagning
Ansökningstid: kontinuerlig ansökan
Kontinuerlig ansökan
Läs mera Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice