Kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja kulttuurien moninaisuus on näkyvä ja aktiivinen osa Seurakuntaopiston arkea. Kansainvälisyys tarkoittaa opistolla kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja moninaisuuden kunnioittamista. Tavoitteena on toimia ennakkoluulojen vähentämiseksi ja edistää kulttuurienvälistä ymmärrystä arkisissa tilanteissa. Tarkoituksena on myös tukea globaalin vastuun kehittymistä.

Seurakuntaopisto tarjoaa opiskelijoille globaalia osaamista ja valmiuksia toimia monimuotoisessa maailmassa. Näitä taitoja on mahdollista kehittää erilaisten opintojen sisältöjen ja valinnaisaineiden sekä kansainvälisen työssäoppimisen kautta. Opiskelija voi myös valita opintojensa lomaan henkilökohtaisen kansainvälisyys-polun, johon sisältyy valinnaisia kansainvälisyyteen ja moninaisuuteen liittyviä opintoja.