Kansainvälisyys opinnoissa

Kansainvälisyys ja kulttuurien moninaisuus kuuluvat olennaisena osana kaikkiin tutkintoihimme. Seurakuntaopiston opiskelijana voit kehittää kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitojasi esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia yksilöllisiä koulutuspolkuja.

Kansainvälisyyspolku on yksi Seurakuntaopiston tarjoamista koulutuspolkumalleista. Kansainvälisyyspolkuun voi kuulua esimerkiksi:

  • kansainvälisyysvalmennus
  • kansainvälisten vieraiden oppaana toimiminen
  • työssäoppiminen kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä
  • kansainvälinen vaihto
  • valinnaiset kieliopinnot
  • Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen -tutkinnon osa
  • Monikulttuurisen toiminnan ohjaus -tutkinnon osa.

Kulttuurien moninaisuuteen liittyvät ammattitutkinnot

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto