Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Tutkintorakenne uudistuu 1.8.2018 ja nykymuotoiset Lapsi- ja perhetyön perustutkinto ja Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto eivät 1.8.2018 alkaen ole suoritettavissa.  Tutkintojen tilalle tulee 1.8.2018 alkaen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, josta Seurakuntaopistolla toteutetaan kaksi osaamisalaa. Voit valita niistä toisen:

  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja
  • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneena työskentelet erilaisissa kasvatus-, ohjaus-, suunnittelu- ja avustamistehtävissä. Valitusta osaamisalasta riippuen opinnot suuntautuvat joko lasten, nuorten tai aikuisten kanssa toimimiseen. Työssä tarvitaan positiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta. Alalla on hyvä työllisyystilanne.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: lastenohjaaja

Lastenohjaajana toimit kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työssäsi ohjaat eri-ikäisiä lapsia sekä toimit yhteistyössä vanhempien kanssa. Työssä voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi ja luovuuttasi. Ilmaisulliset työtavat, kuten musiikki, liikunta ja kädentaidot, ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä.

Lastenohjaajana työskentelet varhaiskasvatuksen erilaisissa tehtävissä, kuten lastenhoitajana päivähoidossa tai seurakunnan lapsi- ja perhetyössä. Lastenohjaajaksi voit opiskella kaikilla kampuksillamme sekä oppisopimuksella myös muilla paikkakunnilla, mm. Helsingissä.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala: nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana ohjaat iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä. Työssäsi voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi, luovuuttasi sekä erityisosaamistasi mm. liikunnan, luonto- ja elämys-
toiminnan, kulttuurin, media- ja verkko-ohjauksen, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tai kädentaitojen alalta.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, lastensuojelun, projektien, iltapäiväkerhotoiminnan, kohdennetun nuorisotyön, ikääntyvien ohjauksen ja toiminnan ohjaajan tehtävissä sekä erilaisissa kansalais- ja järjestötoiminnan tehtävissä.

Voit opiskella nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi Seurakuntaopistolla Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Ruokolahdella sekä oppisopimuksella myös muilla paikkakunnilla, mm. Helsingissä.

Haku

Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku ovat ensisijainen hakuväylä peruskoulunsa päättäville ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville. Voit hakeutua ammatilliseen koulutukseen myös jatkuvan haun kautta. Yhteishaku on osoitteessa www.opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa valittujen lukuvuosi käynnistyy elokuussa. Lisätietoja jatkuvasta hausta saat sivulta Alkavat koulutukset

Hakijat kutsutaan maksuttomaan valintapäivään. Paikkakuntakohtaiset valintapäivät julkaistaan sivuillamme keväällä 2018.

Yhteishaun jälkeen mahdollisesti vapaiksi jääviin opiskelupaikkoihin voi hakea lisähaussa. Lisätietoja mahdollisesta lisähausta on nettisivuillamme kesäkuussa.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–3 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Mahdollisuus työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen lisääntyy. Siihen on kaksi tapaa: työsopimukseen perustuva oppisopimuskoulutus ja ilman työsuhdetta toteutettava koulutussopimus. Näitä on mahdollista yhdistellä joustavasti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Lisätietoa oppisopimuksesta saat Seurakuntaopiston Oppisopimuspalveluista.

Kustannukset

Ammatillinen koulutus on maksutonta.

Opiskelija-asuntola

Kampuksillamme on opiskelija-asuntolat. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka tulevat kaukaa tai kulkuyhteydet ovat vaikeat. Lisätietoa asumisesta: seurakuntaopisto.fi/opiskelijalle

Kysy lisää koulutuksesta

Järvenpää (yhteishaku, jatkuva haku)

Marko Väisänen, opinto-ohjaaja, marko.vaisanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 511 9963,

Järvenpää (jatkuva haku, oppisopimus)

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,  p. 044 906 3233

Pieksämäki

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja, jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi, p. 040 680 2883

Lapua

Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja, ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi, p. 044 756 6026

Ruokolahti

Ritva Jarva, koulutuspäällikkö, ritva.jarva@seurakuntaopisto.fi, p. 050 400 5093

Kysy lisää oppisopimuksesta

Järvenpää

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori, leena.seppala@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 9038

Pieksämäki ja Ruokolahti

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori, eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi, p. 040 562 3831