Coaching&Wellness

Opiskelija-  ja asiantuntijaliikkuvuuden edistämishanke

Toteutusaika

1.8.2016-31.5.2018

Rahoitus ja rahoittaja

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Kumppanit

Suomen Diakoniaopisto

Lisätietoja

Merja Reunanen, merja.reunanen@seurakuntaopisto.fi, p. 0400 372 090