Hankkeet

Hanketoiminnan avulla kehittämme oppilaitosta yhteistyössä työelämän, muiden oppilaitosten ja verkostojen kanssa.  Osaa hankkeista koordinoimme itse ja osassa hankkeita olemme kumppanina.

Meneillään olevat hankkeet

TOP Digi
Tsetanes naal – koulutuspoluilla
Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke
Kumppanuushanke Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke
Coaching & Wellness
Sotenet skills and Eurocom smart
Ekava yhdessä 2
Loiste 4
Yhdessä eteenpäin 5
Osaamispolun jatkumo
Keva 7
Euro-EPS
Jousi
LOOK – luodaan onnistunut opiskelijakokemus
Ammattiin! Etelä-Savon ammatillisen koulutuksen kehittäminen
Hyvin tekemistä länteen 2017
Digituella nuorten työssäoppimsita vahvistamaan
Porstua
Fokus opinnoista tuetusti työelämään

Lisätietoja

Helena Markkanen, hankepäällikkö, p. 050 400 5084, helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi
Sari Peltokangas, hankekoordinaattori, p. 044 758 3425, sari.peltokangas@seurakuntaopisto.fi