Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke

Hankkeessa kehitetään mallia kokemusasiantuntijakoulutuksesta sekä tuetaan opioidikorvaushoidossa olevan opiskelijan  työelämä- ja oppimistaitoja  opiskelupolun aloittamiseksi

Toteutusaika

1.4.2016-31.3.2019

Rahoitus ja rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 5

Kumppanit

A-klinikkasäätiö, www.a-klinikka.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), www.thl.fi
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva oy, www.hoiva.fi
SOVATEK-säätiö, www.sovatek.fi
Tukikohta ry, www.tukikohta.org

Lisätietoja

Marianna Kultalahti, marianna.kultalahti@seurakuntaopisto.fi, p. 044 299 0676