Ammattiin! Etelä-Savon ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen reformiin vastaaminen:työelämässä tapahtuvan oppimisen kehittäminen, opintojen jälkeisen työllistymisen tai jatko-opintoihin siirtymisen tukeminen, uuden pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä erilaisten oppijoiden huomioiminen ja aito opintojen henkilökohtaistaminen

Toteutusaika

1.1.2017-30.6.2019

Rahoitus ja rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kumppanit

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, www.samiedu.fi
Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry, www.paukkula.fi
Bovallius-ammattiopisto, www.bao.fi
Otavan Opisto, www.otavanopisto.fi

Lisätietoja

Merja Reunanen, merja.reunanen@seurakuntaopisto.fi, p. 0400 372 090