Digituella nuorten työssäoppimsita vahvistamaan

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa hankeverkoston digitaalisten ratkaisujen ja välineiden käyttöönottoa sekä niitä hyödyntävien pedagogisten toimintamallien kehittämistä lapsi- ja perhetyön sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen työssäoppimisissa ja oppisopimuskoulutuksessa.

Toteutusaika

1.4.2016-31.12.2017

Rahoitus ja rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kumppanit

Jyväskylä kristillinen opisto, www.jko.fi
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, www.poke.fi

Lisätietoja

Noora Turja, noora.turja@seurakuntaopisto.fi, p. 044 741 1373