TOP Digi

Hankkeen tavoitteena on alle 25-vuotiaiden, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten, työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustavien toteutumismallien edistäminen.

Toteutusaika

1.1.2016-31.12.2017

Rahoitus ja rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kumppanit

Haaga-instituutti-säätiö; www.haagaperho.fi

Lisätietoja

Helena Markkanen, helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi, p. p. 050 400 5084