Leikin kautta ilmiöihin

Täydentävä koulutus, 1,5 op
3 lähiopetuspäivää, orientaatiotehtävä, kirjallisuutta

Lapsi tutkii oman elämänsä ajankohtaisia ilmiöitä leikissä. Miten varhaiskasvattaja osaa tukea lapsen omiin kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa oppimista, luoda pedagogista toimintaa ilmiöiden ympärille ja antaa tilaa leikkiin uppoutumiselle?

Aika: 19.-21.3.2018
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee VASU2017:n keskeiset sisällöt ja osaa hyödyntää niitä omassa työssään. Hän tunnistaa ilmiölähtöisen oppimisen periaatteita ja osaa suunnitella varhaiskasvatuksen leikkiä nämä periaatteet huomioiden.

Sisältö:

VASU2017:n keskeiset sisällöt, leikki lapsen kasvun tukemisessa, leikin eri ulottuvuudet, ilmiölähtöisyys, aikuisen roolit leikissä ja leikin mahdollistajana, alueellisuuden ja paikallisuuden huomioiminen ilmiöissä.

Kenelle:

Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

240 € + ateriapaketti n. 75 €, majoituspaketti n. 120 € (2 hh). Lisämaksu 1 hengen huoneesta 12 € / majoitusvuorokausi

Ilmoittautuminen päättyy: 19.02.2018 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Seurakuntaopisto ja Nuori kirkko ry
Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi ja Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi