Lattiakuvat laaja-alaisen oppimisen välineenä – Lattiakuvien kehittämispäivät

Täydentävä koulutus, 1 op
2 lähiopiskelupäivää

“Tämähän on ihan kuin VASU ja OPS käytännössä!” Lattiakuvien pedagogiikka on ajankohtaista juuri nyt. Se syventää lasten osallisuutta ja itsetuntemusta sekä auttaa hyvän vuorovaikutuksen luomisessa ja erilaisuuden kohtaamisessa.

Aika: 27.-28.8.2018
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja osaa rakentaa laaja-alaista oppimista tukevia työskentelyjä lattiakuvia hyödyntäen ja soveltaa uusia kertomuksia erilaisille kohderyhmille.

Sisältö:

Mm. kokonaisvaltainen ja dialoginen pedagogiikka, kertomusten muokkaaminen laaja-alaisen oppimisen kokonaisuuksiksi ja uusien kertomusten luominen

Kenelle:

Lattiakuva-menetelmää kouluttavat ja aktiivisesti käyttävät työntekijät, lattiakuvien peruskurssin suorittaneet, lattiakuvia päivähoidon tai koulun uskonto- ja katsomuskasvatuksessa hyödyntävät

Osallistumismaksu:

150 € + ateriapaketti n. 50 €, majoituspaketti n. 60 € (2 hh). Lisämaksu 1 hengen huoneesta 12 € / majoitusvuorokausi

Ilmoittautuminen päättyy: 05.08.2018 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjä: Seurakuntaopisto
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi