Bibliodraaman ohjaajakoulutus

20 op
8 x 3 päivän lähiopiskelujaksoa, jotka sijoittuvat 1,5 vuoden ajalle
Lisäksi oppimistehtäviä, kirjallisuutta, harjoittelua sekä lähiopiskelujaksoilla kouluttajien työnohjauksessa että etäopiskelujaksoilla omassa työssä, raportti harjoittelusta

Bibliodraamaohjaaja-koulutus antaa taidot ohjata bibliodraamatyöskentelyjä, työvälineitä Raamatun monipuoliseen käyttöön muun muassa saarnassa ja hartauksissa sekä syventää eksegeettistä ymmärrystä. Lisäksi koulutus syventää osallistujan ryhmän ohjaamisen taitoja.

Aika: 1. jakso 17.-19.9.2018, 2. jakso 14.-16.11.2018, 3. jakso 30.1.-1.2.2019, 4. jakso 4.-6.3.2019, 5. jakso 8.-10.4.2019, 6. jakso 21.-23.8.2019, 7. jakso 21.-23.10.2019, 8. jakso 9.-11.12.2019
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja osaa ohjata itsenäisesti bibliodraamatyöskentelyjä ja soveltaa bibliodraamaa monipuolisesti työssään. Hän osaa hyödyntää raamattutietoa ohjaamisessa ja kehittää Raamatun käyttöä omassa työssään. Hän tuntee bibliodraaman eri toimintatavat ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti. Hän tuntee rooliteorian, roolityöskentelyn ja ryhmän toiminnan perustiedot.

Sisältö:

Bibliodraama on luovaa raamattutyöskentelyä, jossa on keskeistä vuorovaikutus Raamatun tekstin, oman itsen ja ryhmän kanssa. Bibliodraamassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia draamatyötapoja, luovaa toimintaa, rooliteoriaa ja raamattutietoa.

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on riittävä raamattutiedon tuntemus. Jos osallistujalla ei ole riittävää aikaisempaa raamattutiedollista osaamista, hän sitoutuu sen hankkimiseen koulutuksen aikana. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan ennen valintaa.

Kenelle:

Seurakunnan työntekijät, uskontoa opettavat opettajat sekä muut ammattiryhmät, jotka voivat käyttää bibliodraamaa työssään.

Osallistumismaksu:

610 € + ateriat ja majoitus. Yhden jakson ateriapaketti n. 75 €, majoituspaketti n. 120 € (2 hh). Lisämaksu 1 hengen huoneesta 12 € / majoitusvuorokausi

Ilmoittautuminen päättyy: 17.08.2018 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjä: Seurakuntaopisto
Tiedustelut:
– koulutuksen sisältö ja haastattelut: Aino-Kaarina Mäkisalo, ainokaarina.makisalo@gmail.com tai Eva-Lisa Lindström, evalisalindstrom@gmail.com
– muut koulutukseen liittyvät asiat: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4985