Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Kohtaatko työssäsi erilaisia oppijoita, joiden yksilöllisiä tarpeita haluat huomioida paremmin? Tarvitsetko erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää erityiskasvatuksen osaamistasi? Tule opiskelemaan Seurakuntaopistolle erityispedagogiikan perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tavoitteiden mukaisesti.

Koulutuspaikka: Pieksämäki
Tavoitteet:

Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen elämänkulun eri vaiheissa.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Opinnoissa tarkastellaan

 • miten tukea osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä
 • millaisissa ympäristöissä erityiskasvatuksessa toimitaan
 • miten poistaa oppimisen esteitä
 • miten ottaa huomioon oppijan yksilöllisyys
 • mitä oppimisvaikeudet ovat
 • miten tunnistaa ja kohdata moninaisuutta?

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa mm. hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä ja kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita.

Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi. Opinnot soveltuvat esimerkiksi

 • varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville
 • aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
 • kolmannen sektorin toimijoille
 • aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi.

Suoritustavat ja aikataulu

Erityispedagogiikan perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia.

Ryhmässä opiskelu mahdollistaa opiskelijalle yhteistoiminnallisten opiskelumuotojen hyödyntämisen, ryhmän antaman vertaistuen sekä ryhmänohjaajan valmennuksen. Ryhmätapaamisia on vähintään yksi jokaista opintojaksoa kohti, tarvittaessa niitä sovitaan lisää.

Erityispedagogiikan perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaksi opintojaksoa toteutetaan syksyllä 2018 ja kolme kevätkaudella 2019.  Tarkista päivämäärät opintojaksojen omilta alasivuilta.

Suuri osa oppimateriaaleista on tarjolla verkossa. Kirjallisten oppimateriaalien rinnalla on myös muuta opiskelua tukevaa opetusmateriaalia. Lähiopetuksessa voidaan käyttää myös verkkoluentoja.

Lisätietoja opintojen tavoitteista ja sisällöstä sekä oppimateriaaleista Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka

Osallistumismaksu

380 € (1. erä 190 € lokakuu 2018, 2. erä 190 € maaliskuu 2019)
Sisältää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston maksut sekä Seurakuntaopiston ryhmänohjauksen.

Lisätietoja:

Tulosta koulutusesite

Ilmoittautuminen päättyy: 17.09.2018 16:00