Godly Play -kouluttajakoulutus 2020

Kevään 2021 koulutuspäivät on siirretty syksyyn.

Täydentävä koulutus, 3 op

Onko Godly Play sinulle tuttu ja tärkeä työväline? Haluaisitko syventää taitojasi ohjaajana ja osallistua Godly Playn kehittämiseen Suomessa? Godly Play -kouluttajakoulutus vahvistaa osaamista Godly Playn ohjaajana ja antaa kelpoisuuden toimia Godly Play -kouluttajana.

Aika: I jakso 5.-6.11.2020, II jakso 16.-17.9.2021
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja hallitsee Godly Playn teorian, pedagogiikan ja teologian kokonaisuuden. Osallistuja tuntee lapsen spritualiteettiin liittyvän tutkimustiedon. Osallistuja osaa ohjata ja järjestää Godly Play -ohjaajakoulutuksen ja ohjata koulutusryhmää.

Kenelle:

Lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

220 €. Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 124 € / 2 hh tai 164 € / 1 hh. Ateriapaketti 80 €.

Ilmoittautuminen päättyy: 05.10.2020 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Anita Ahtiainen, anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi ja
Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi

Koulutus edellyttää Godly Play -ohjaajakoulutusta ja vähintään kahden vuoden aktiivista Godly Playn käyttöä. Osallistujan tulee osata Godly Playn ydinkertomukset ja tuntea useita muiden kertomustyyppien kertomuksia. Koulutukseen hakeutuvat haastatellaan etukäteen. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi saada oikeuden toimia Godly Play -kouluttajana. Kouluttajat sitoutuvat Godly Play -yhteisön toimintaperiaatteisiin. Sisältöjä mm. ryhmädynamiikka, aikuiskoulutuksen pedagogiikka, oppimisen spiraali, oppimisen teoriaa, ristiriitojen hallintaa, kansainvälisen Godly Play -yhteisön tunteminen.