Haastavat kasvatustilanteet lapsiryhmässä 8.–10.9.2021

Täydentävä koulutus, 1,5 op
3 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta

Kasvaessaan lapsi tarvitsee apua tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn. Haastavia kasvatustilanteita syntyy ristiriitatilanteissa ja tuen tarpeen kysymyksissä. Miten tunnistamme näitä tilanteita? Miten ennakoimme ja osaamme toimia lapsen ja perheen parhaaksi ryhmätilanteissa?

Aika: 8.–10.9.2021
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja tunnistaa lapsen tuen tarpeen ja oman toimintansa merkityksen lapsiryhmän haastavissa kasvatustilanteissa sekä osaa vahvistaa myönteistä vuorovaikutusta lapsiryhmässä.

Sisältö:

– haastavien kasvatustilanteiden tunnistaminen ja ennakointi
– lapsen kasvua ja hyvinvointia tukeva vuorovaikutus
– erityistä tukea tarvitsevan lapsen huomioiminen
– pedagogiikan johtaminen haastavissa tilanteissa
– temperamenttipiirteet
– toimintaympäristö ja -kulttuuri lapsiryhmässä
– kiusaaminen ilmiönä
– oman kasvatusosaamisen vahvistaminen

Kenelle:

Lastenohjaajat, papit ja varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

240 €. Ateriapaketti 35 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 122 €/2 hh tai 152 €/1 hh

Ilmoittautuminen päättyy: 06.08.2021 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi ja
Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@lastenjanuortenkeskus.fi