Hankesuunnittelun perusteet 29.-30.9.2020 / Jaakkima

Ajankohtaiskoulutus, 1 op

Onko työssäsi tullut hyviä kehittämisideoita, mutta raha ja yhteistyökumppanit puuttuvat? Oletteko pohtineet hankkeen hyötyjä kehittämisessä, mutta kokemus ja osaaminen puuttuu? Tässä koulutuksessa perehdyt hankkeen erityiskysymyksiin käytännön tasolla ja opit kuinka hankeideasta työstetään hankehakemus. Koulutukseen osallistuminen mahdollistaa myös verkostoitumisen muiden hanketyöstä kiinnostuneiden kanssa. Hankeosaaminen on yhä tärkeämpää seurakunnissa ja järjestöissä, kun hankkeiden kautta kehittäminen yleistyy.

Aika: 29.-30.9.2020
Koulutuspaikka: Jaakkima (Ruokolahti)
Paikka: Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus Ruokolahdella
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee hankkeisiin liittyvät käsitteet ja tutustuu erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Osallistuja tunnistaa omien hankehakemuksiensa tekemiseen ja suunnitteluun liittyviä olennaisia tekijöitä.

Sisältö:

Hankesuunnittelun perusteet ja käsitteet, ideointi ja tarveharkinta, tavoiteltava muutos-/kehitystavoite, tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset. Projektin ohjaaminen, tärkeimmät työkalut valmisteluprosessissa. Hankesuunnitelman laatiminen, erilaiset rahoituskanavat, kriteerit ja hakuprosessit. Koulutuksessa työskennellään työpajoissa, joissa valmistellaan osallistujien hankkeita (3-5 työpajaa). Tukena prosessin sparraus ja arviointi. Hankkeen tulosten juurruttaminen ja levittäminen.

Kenelle:

Diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

120 €. Täysihoito 70€/2hh ja 85€/1hh. Majoitus 1 yö 25€/2hh ja 40€/1hh (ei sisällä aamu- ja iltapalaa). Ateriat 30 € (ei sisällä aamu- ja iltapalaa) ja 45 € (sis. aamu- ja iltapalan).

Ilmoittautuminen päättyy: 28.08.2020 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjä: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Tiedustelut: Helena Markkanen, helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi