Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 9.3.-30.9.2022

Henkilöstön osaamisen johtamisella luodaan edellytykset kestävälle toiminnalle ja hyvinvoivalle työyhteisölle.

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten johtamisen keinoin luodaan avoin ja yhteistyöhön kannustava ilmapiiri, jossa työtyytyväisyys ja osaaminen kehittyvät muuttuvan toimintaympäristön mukana. Koulutus tarjoaa ajantasaista tietoa henkilöstön osaamisen johtamisesta, työlainsäädännöstä ja hyvistä käytänteistä, joilla vaikutetaan työhyvinvointiin ja työilmapiirin myönteiseen kehittymiseen.

Aika: 9.3.3022-30.9.2022
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpää
Tavoitteet:

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osaat

  • suunnitella henkilöstön rakennetta ja tehtävänkuvia strategisten tavoitteiden mukaisesti
  • ennakoida tulevia osaamistarpeita
  • kehittää henkilöstökäytäntöjä ja menettelyjä mm. kannustamiseen ja muutoksiin liittyen
  • ymmärtää johtamisen mahdollisuudet ja vaikutukset työhyvinvointiin, motivaatioon ja itseohjautuvuuteen.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa mahdollisuuden päivittää omia tietoja ja taitojaan sekä näyttää ja dokumentein osoittaa omaa johtamisosaamistaan.  Tässä koulutuksessa suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon Henkilöstön ja osaamisen johtaminen -tutkinnon osa ja voit myöhemmin laajentaa koulutustasi koko johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

Tutustu tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/7289567

Tutkinnon osan suorittamiseen valmistava koulutus koostuu koulutuspäivistä (3 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista omassa työssä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan.  Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä ja siihen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopivana aikana. Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Osallistumismaksu:

Koulutuksen hinta on 500 euroa. Oppisopimuskoulutuksena koulutuksen hinta on 100 euroa.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen päättyy: 15.02.2022 16:00
Lisätietoja:

Carita Sirkka, koulutuspäällikkö, carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4994

Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja, tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 529 6615

 

Lisätietoa oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää:

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori, leena.seppala@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 9038

Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti:

Heli Pettinen, opintohallinnon assistentti, heli.pettinen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 665 8222