JET – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 6.10.2020 alkaen

180 osp

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto antaa valmiudet suunnitella, kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa entistä tavoitteellisemmin ja tarjoaa laaja-alaisen osaamispohjan käytännön johtamistehtäviin. Koulutuksessa tutustutaan toisten johtajien ja esimiesten työhön ja laajennetaan johtajuuden näkökulmia sekä kehitetään omia johtajana toimimisen työpajoja.

Aika: 24.11.2020 alkaen
Paikka: Kuopio
Tavoitteet:

Osallistuja osaa toimia vastuualueen johtamistehtävissä. Hän osaa johtaa, suunnitella ja kehittää vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana. Osallistuja osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä ja taloutta sekä kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Sisältö:

Johtajana toimiminen, strategiatyön johtaminen, projektin johtaminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, talouden johtaminen sekä tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Kenelle:

Johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Tutkinto soveltuu organisaation ylimmälle ja keskijohdolle, kuten seurakunnissa kirkkoherroille, talous- ja hallintojohdolle, toimialavastaaville tai asiantuntijoille, joilla on jo käytännön kokemusta oman vastuualueensa johtamisesta.

Ilmoittautuminen:

Katso tarkemmat tiedot tästä

Lisätietoja:

Järjestäjä: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Tiedustelut: Tiina Parkkinen, p. 040 7278 777, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto seurakunnille