Ajankohtaispäivät koulunkäynninohjaajille sekä kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle

Seurakuntaopiston Lapuan kristillisen opiston kampuksen järjestämä tapahtuma kerää yhteen lähialueen koulunkäynninohjaajia, opettajia ja alan opiskelijoita. Koulutus koostuu ajankohtaisesta teoriasta, käytännönläheisistä menetelmistä ja toiminnallisista harjoituksista.

Koulutuspäivien aiheet:

Kohtaa, motivoi ja innosta! – Keinoja kouluun kiinnittymiseen

Oppilaiden vahvuuksien huomioiminen ja positiivinen palaute kannattelevat oppilasta vielä aikuisiässä. Koulutuspäivässä pureudutaan erilaisien oppijoiden kohtaamiseen sekä motivaation ja oppimisen vahvistamiseen. Lisäksi harjoittelemme, miten positiivisen pedagogiikan avulla vahvistetaan empatiaa, ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvuutta.

Koulunkäyntikyvytön oppilas vai koulukunnoton koulu?

Jokaisessa päiväkodissa ja koulussa on oppilaita, joilla on psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Osalla oppilaista on pidennetty oppivelvollisuus tai he opiskelevat perusopetuslain 18 §:n mukaisin erityisin opetusjärjestelyin.

Osallistujat saavat päivän aikana tiiviin normipaketin oppilastapausten elävöittäminä. Kuulemme, millaisia toimivia kokeiluja ja tuen järjestelyitä on kunnissa syntynyt. Pohdimme, miten voimme yhteistyöllä edistää oppilaiden koulunkäyntikykyä ja koulun hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria. Saamme myös vastauksen, mikä on VIP-ohjaus- ja palveluverkosto.

Aika: 20.–21.2.2019
Koulutuspaikka: Lapua
Paikka: Seurakuntaopisto, Lapuan kristillisen opiston kampus
Kouluttaja: Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja KM / erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja Sanna Vallenius. Hän on toiminut pitkään työelämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta mm. psyykkisesti oirehtivien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä. Vallenius on perehtynyt myös tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaiheeseen siirryttäessä toiselle asteelle. Vallenius toimii VIP –hankkeessa Merja Koiviston työparina.
Ohjelma:
Osallistumismaksu:

165 euroa (sisältäen opetuksen ja ohjelmaan merkityt ruokailut). Kampuksella on myös mahdollisuus yöpyä 45€/yö (2 henkilön huoneessa, sisältäen aamu- ja iltapalan).

Ilmoittautuminen päättyy: 30.01.2019 15:00
Lisätietoja:

puh. 06 4339 200 tai sähköpostilla opintotoimisto.lapua@seurakuntaopisto.fi

Peruutusehdot:                         

  • Osallistumisen voi perua kuluitta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.
  • 7-13 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista, myös sairastapauksissa, perimme toimistokuluja 50 € sekä muut mahdolliset kulut.
  • Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutusta tai jätetään kokonaan tekemättä, veloitamme koko osallistumismaksun ja muut mahdolliset kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa perimme 50 € toimistokuluja ja muut mahdolliset kulut.
  • Esteen sattuessa toinen henkilö voi puolestasi osallistua koulutuspäivään, jolloin peruutusmaksua ei peritä.