Kasvun polulla lasten ja perheiden kanssa 2.–4.2.2021

Täydentävä koulutus, 1,5 op
3 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kirjallista materiaalia

Millainen kasvun polku lapselle ja perheelle rakentuu kirkossa? Ketkä sitä ovat rakentamassa? Miten vahvistamme luontevia tapoja olla mukana eri elämänvaiheissa? Koulutuksessa keskitytään 0-11 -vuotiaiden ja heidän perheidensä kasvun polkuun.

Aika: 2.-4.2.2021
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee kasvun polku -ajattelun ja osaa hyödyntää sitä omassa työssään, tunnistaa seurakuntalaisuutta ja kristillistä identiteettiä vahvistavia toimintatapoja sekä osaa rakentaa vuorovaikutteista toimintaa lasten ja perheiden kanssa.

Sisältö:

– kaste ja kummius -hankkeen ja kasvun polun ajattelu, seurakunta yhteisönä ja seurakuntayhteyden ylläpitäminen
– 0-11 -vuotiaiden kasvun polku ja sen kosketuspinnat lasten ja perheiden elämässä
– viestintä ja perheiden tavoittaminen
– perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat
– pilottiseurakuntien kokeilujen tuloksia varhaiskasvatuksesta ja perhetoiminnasta

Kenelle:

Lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja muut

Osallistumismaksu:

240 €. Ateriapaketti 35 €, majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 122 €/2 hh tai 152 €/1 hh

Ilmoittautuminen päättyy: 04.01.2021 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi ja
Timo Tulisalo, timo.tulisalo@lastenjanuortenkeskus.fi

Musiikkikouluttajana mukana Riikka Jäntti, Lasten ja nuorten keskus ry