Katsomuskasvatuksen verkostotapaaminen

Kokemuksia uudenlaisesta yhteistyöstä katsomuskasvatuksessa VASU2017:n parissa. Yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa toteutettujen ideoiden ja onnistumisen kokemusten jakamista.

Aika: 9.3.2018 Helsinki, 16.3.2018 Oulu
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee katsomuskasvatuksen keskeiset periaatteet ja ymmärtää VASU2017:n vaikutukset omassa työssään.

Sisältö:

VASU2017 ja sen vaikutukset omassa työssä, katsomuskasvatuksen keskeiset periaatteet ja siihen liittyvä yhteistyö, kokemuksia erilaisista dialogisen yhteistyön tavoista katsomuskasvatuksessa.

Kenelle:

Katsomuskasvatuksen mentorit, katsomuskasvatuksen yhteistyöstä vastaavat työntekijät ja kunnan varhaiskasvattajat
Koulutukseen suositellaan osallistumaan työparina.

Osallistumismaksu:

70 €, sisältää lounaan

Ilmoittautuminen:

Sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta
Helsingin tilaisuuteen 9.2.2018 mennessä
Oulun tilaisuuteen 16.2.2018 mennessä

Lisätietoja:

Järjestäjät: Seurakuntaopisto, Nuori kirkko ry, KKP ja Oulussa lisäksi Kalajoen Kristillinen Opisto
Koulutus järjestetään yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa.
Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi ja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi