Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote 2020

11.-12.5.2020 pidettäväksi ilmoitettu II jakso siirretty koronavirustilanteen vuoksi 1.-2.10.2020

 

Erityiskoulutus, 5 op
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduli

4 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, kehittämistehtävänä yhteistyön kehittäminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa

Millaiseksi katsomuskasvatuksen yhteistyö on muotoutunut? Miten kehittää sitä edelleen palvelemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeutta katsomukseen? Tämän koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen yhteistyö perustuu.

 

Aika: I jakso 6.-7.2.2020, etäjakson verkkotapaaminen 12.5.2020, II jakso 1.-2.10.2020
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja hahmottaa oman tehtävänsä siinä. Hän osaa soveltaa dialogista työotetta yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Hän osaa luoda uusia toimintamalleja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen yhdessä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Sisältö:

Koulutuksen sisältöinä ovat VASU:n katsomuskasvatuksen kokonaisuus ja pedagogiikka, kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus, dialoginen työote, katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö osana seurakunnan työntekijän ammatillisuutta.

Kenelle:

Lastenohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

380 €. Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 124 € / 2 hh tai 164 € / 1 hh. Ateriapaketti 80 € .

Ilmoittautuminen päättyy: 10.01.2020 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4985 tai Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@lastenjanuortenkeskus.fi, p. 040 508 4554

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorita erityiskoulutusta kokonaisuutena.

Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset