Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote 2021

 

Koulutuksen ajankohdat ovat muuttuneet ja koulutus toteutetaan verkossa (Teams).

Erityiskoulutus, 5 op
4 verkkokoulutuspäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, kehittämistehtävä

Millaiseksi katsomuskasvatuksen yhteistyö on muotoutunut? Miten kehittää sitä edelleen palvelemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeutta katsomukseen? Tämän koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen yhteistyö perustuu.

Aika: 10.-11.5.2021 ja 28.-29.10.2021 (Teams)
Koulutuspaikka: Järvenpää
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja hahmottaa oman tehtävänsä siinä. Osallistuja osaa soveltaa dialogista työotetta yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa sekä osaa luoda uusia toimintamalleja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen yhdessä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Sisältö:

– Vasun katsomuskasvatuksen kokonaisuus ja pedagogiikka
– kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus
– dialoginen työote
– katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö osana seurakunnan työntekijän ammatillisuutta

Kenelle:

Lastenohjaajat, papit ja varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

380 €

Ilmoittautuminen päättyy: 10.04.2021 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, p. 044 712 4985, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi ja
Tiina Haapsalo, p. 040 508 4554, tiina.haapsalo@lastenjanuortenkeskus.fi

Koulutus sisältää etäohjausta kehittämistehtävän ja etätehtävien tukemiseksi. Kehittämistehtävänä on yhteistyön kehittäminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulusta kokonaisuutena. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.