Katsomustietoisuus varhaiskasvatuksessa -kouluttajakoulutus

Koulutus on peruuntunut.

5 op
KEK/V
2+2 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä ja kirjallisuutta

Kehitetään osaamista vertaiskouluttajana ja katsomuskasvatuksen asiantuntijana! Tutustutaan VASU2017:n sisältöihin erityisesti katsomuskasvatuksen osalta.

Aika: I jakso 9.-10.4.2018 ja II jakso 29.-30.10.2018
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja osaa toimia katsomuskasvatuksen kouluttajana yhdessä työparin kanssa. Hän osaa kehittää paikallista täydennyskoulutusta yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Osallistuja tuntee VASU2017:n sisällöt katsomuskasvatuksen yhteistyössä.

Sisältö:

VASU2017, katsomus ja kulttuuritietoisuus varhaiskasvatuksen arjessa, oma rooli vertaiskouluttajana ja koulutuksen suunnittelu yhdessä verkoston kanssa.

Kehittämistehtävä: Paikallisen koulutustarpeen arviointi ja koulutuksen suunnittelu yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Kehittämistehtäviä ohjataan sähköpostitse.

Kenelle:

Uskontokasvatuksen mentorikoulutuksen käyneet lastenohjaajat, lapsityönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja teologit, yhteiskunnan varhaiskasvattajat

Osallistumismaksu:

380 € + ateriat ja majoitus. I-jakson ateriapaketti n. 75 €, majoituspaketti n. 120 € (2 hh). II-jakson ateriapaketti n. 50 €, majoituspaketti n. 60 € (2 hh). Lisämaksu 1 hengen huoneesta 12 € / majoitusvuorokausi

Lisätietoja:

Järjestäjät: Seurakuntaopisto, Nuori kirkko ry ja KKP
Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi ja Heljä Petäjä, KKP