Lähiesimiehenä toimiminen

KOULUTUS ON PERUTTU.

Täydentävä koulutus
2+1 lähiopiskelupäivää, verkkotapaamisia, oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja työssä oppimista

Haluatko kehittyä lähiesimiehenä ja kehittää omaa vastuualuettasi ja sen toimintaa? Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta arkijohtamisen eri tehtäviin. Lähiesimiehenä toimiminen -koulutus sopii sinulle, joka toimit lähiesimiehenä, tiimin, työryhmän tai projektin vetäjänä.

Aika: I jakso 1.-2.3.2018 ja II jakso 11.4.2018 PERUTTU
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja osaa johtaa työryhmää ja sen työskentelyä, ohjata ja perehdyttää työtehtäviin sekä arvioida omaa ja työryhmänsä toimintaa.

Sisältö:

Lähiesimiehenä toimiminen -koulutus on yksi tutkinnon osa Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa. Koulutuksessa perehdytään lähimiestyön eri osa-alueisiin, mm. työryhmän ohjaamiseen, viestintään, toiminnan arviointiin, perehdytykseen ja henkilöstöhallintoon. Jokaiselle osallistujalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutuksen aikana osallistuja osoittaa osaamisensa omassa työympäristössään, aidoissa työelämän tehtävissä (tutkinnon osan suorittaminen). Tätä varten koulutukseen osallistuja tarvitsee työpaikaltaan 1-2 arvioijaa, joista ainakin toisen on oltava esimiesasemassa.

Kenelle:

Johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat

Osallistumismaksu:

200 €, täysihoito lähipäiviltä yhteensä 135 € / 2hh. Tutkintomaksu 58 €, joka menee tutkintotoimikuntaan.

Lisätietoja:

Järjestäjä: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Tiedustelut: Carita Sirkka, carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi tai p. 044 712 4994