Lähiesimiestyön ammattitutkinto 20.4.2021–31.5.2022

150 osp

Haluatko kasvattaa osaamistasi lähijohtamisessa? Tiedätkö, mitkä asiat edistävät työhyvinvointia ja minkälaisia vuorovaikutustaitoja tarvitset? Tiedätkö, minkälainen on hyvä kehityskeskustelu ja miksi se on niin tärkeä johtamisen väline? Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta arkijohtamiseen ja asiakastyöhön. Tässä koulutuksessa hankit kattavat perustiedot esimiestyöstä sekä työkaluja oman työryhmän lähijohtamisen haasteisiin alasta riippumatta.​Tutkinto soveltuu työryhmien vetäjille, osaston tai muun yksikön lähiesimiehille ja muissa esimiestehtävissä toimiville seurakunnissa ja yhteiskunnallisilla aloilla. Tutkinto tarjoaa kehittymismahdollisuuksia jo pidempään esimiestyössä toimineille sekä soveltuu myös uusille esimiehille.​

Aika: 20.4.2021- 31.5.2022
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Sisältö:

Perustiedot esimiestyöstä ja valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen vahvistaminen, toiminnan kannattavuuden parantaminen, henkilöstötyön kehittäminen omassa työryhmässä tai lähiesimiestyöhön liittyvä kehittämishankkeen suunnittelu.

Kenelle:

Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, hallinnon ja talouden työntekijät sekä papit

Ilmoittautuminen:

Katso tarkemmat tiedot tästä

Lisätietoja:

Järjestäjä: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Lisätietoja: Tiina Parkkinen, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi , 040 727 8777

Koulutus valmentaa suorittamaan Lähiesimiehen ammattitutkinnon ja soveltuu esimerkiksi tiimien vetäjille ja lähiesimiestehtävissä seurakunnissa toimiville. Tutkinto tarjoaa kehittymismahdollisuuksia jo pidempään esimiestyössä toimineille, mutta soveltuu myös uusille esimiehille.

Tutkinnon suorittamiseen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta (10-14 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista aidoissa työtilanteissa. Voit tehdä tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan 1–2 vuotta.​

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Lisätietoja koulutuksesta.