Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen 2021

Kouluksen ensimmäinen jakso, 12.–14.4.2021, toteutetaan verkkokoulutuksena.

Erityiskoulutus, 5 op
3+3 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, kehittämistehtävä

Millaista on lapsen hengellisyys? Miten kotona ja seurakunnassa on tilaa lapsen kokonaisvaltaiselle tavalle käsitellä elämän hengellistä ulottuvuutta? Millaista Jumala-puhetta käymme lapsen ja perheen kanssa?

Aika: I jakso 12.–14.4.2021 (Verkko), II jakso 6.–8.10.2021
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen hengellisyyden kasvualustana ja osaa soveltaa tietojaan työnsä kehittämisessä. Osallistuja tuntee oman hengellisen kasvun polkunsa ja ymmärtää sen merkityksen toimintaansa hengellisenä ohjaajana sekä osaa arvioida ja kehittää lasten ja perheiden hengellistä kasvua tukevaa toimintaa.

Sisältö:

– lapsen hengellisyys nykytutkimuksen valossa
– digitaaliset ympäristöt hengellisyyden vahvistamisessa
– oma hengellisen kasvun polku
– perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat sekä
– Raamatun, rukouksen, hiljaisuuden ja jumalanpalveluselämän merkitys lapselle

Kenelle:

Diakonit, diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit ja varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

410 €. Yhden koulutusjakson ateriapaketti 35 € ja majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan): 122 €/2 hh tai 152 €/1 hh

Ilmoittautuminen päättyy: 12.03.2021 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, p. 040 703 3356, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja
Tiina Haapsalo, p. 040 508 4554, tiina.haapsalo@lastenjanuortenkeskus.fi

Kehittämistehtävä: Kotien hengellistä elämää tukevan toiminnan kehittäminen.
Koulutus sisältää etäohjausta kehittämistehtävän ja etätehtävien tukemiseksi.

Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulusta kokonaisuutena.

Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.