Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen

Erityiskoulutus, 5 op
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen vapaavalintainen moduuli

Millaista on lapsen hengellisyys – tuoksuja ja värejä vai juoksua ja rallatusta? Millaista Jumala-puhetta käymme lapsen ja perheen kanssa? Mitä ymmärrämme spiritualiteetilla?

Aika: I jakso 5.-7.4. ja II jakso 4.-6.10.2017
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpää
Tavoitteet:

Osallistuja syventää tietojaan lapsen kokonaisvaltaisesta kasvusta ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen hengellisyyden kasvualustana sekä osaa soveltaa tietojaan oman työnsä kehittämisessä. Osallistuja tuntee oman hengellisen kasvun polkunsa ja ymmärtää sen merkityksen toimintaansa hengellisenä ohjaajana. Osallistuja arvioi ja kehittää lasten ja perheiden hengellistä kasvua tukevaa toimintaa.

Sisältö:

Koulutukseen kuuluu orientoiva tehtävä, kirjallisuutta ja kehittämistehtävä teemasta: Kotien hengellistä elämää tukevan toiminnan kehittäminen. Kehittämistehtävää ohjataan sähköpostitse. Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) vapaavalintaisia moduuleja. Kasvatuksen erityiskoulutus (35 op) on rakenteeltaan moduulikoulutus ja muodostuu 7:stä 5 op:een laajuisesta moduulista. Erityiskoulutukseen kuuluu kolme koko kirkon kasvatustoimintaan liittyvää yhteistä moduulia sekä 4 vapaavalintaista moduulia kasvatuksen erityiskoulutuksesta tai muusta erityiskoulutuksesta. Lisätietoja moduulien valinnasta: www.sakasti.fi/koulutus

Kenelle:

Varhaiskasvatuksen työntekijät

Osallistumismaksu:

410 euroa + ateriapaketti ja majoitus

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen päättyy: 12.03.2017 16:00
Lisätietoja:

Toteuttajat: Agricola/Seurakuntaopisto ja Seurakuntien Lapsityön Keskus

Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, SO ja Johanna Pitkänen, SLK