Lapsi ja teologia

5 op
KEK/V
3+2 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta

Millaista on teologian tekeminen lasten kanssa? Miten lapsen teologista pohdintaa voi tukea monipuolisesti? Mistä kristinuskossa onkaan kysymys? Syvennytään lapsilähtöiseen teologiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen omassa työssä.

Aika: I jakso 4.-6.4.2018 ja II jakso 10.-11.9.2018
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja osaa luoda lapsen elämäntodellisuuteen liittyvää kontekstuaalista teologiaa yhdessä lapsen kanssa. Hän osaa tukea lapsilähtöistä ajattelua ja osallisuutta seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Hän osaa soveltaa teologista ja pedagogista osaamistaan jumalanpalveluselämässä sekä kotien hengellisen elämän tukemisessa.

Sisältö:

Kristillinen teologia, lapsen rooli eri aikakausina ja erilaisissa teologisissa virtauksissa; kontekstuaalinen ja lapsilähtöinen ajattelu kirkon kasvatuksessa; lapsi teologina; osallisuutta tukeva jumalanpalveluselämä; kaste- ja ehtoollisteologia

Kehittämistehtävä: Lapsen osallisuutta, toimijuutta ja asemaa vahvistava kehittämistehtävä omassa työssä. Kehittämistehtäviä ohjataan sähköpostitse.

Kenelle:

Lasten ja perheiden kanssa eri työaloilla toimivat työntekijät, jotka haluavat syventää lapsilähtöisen toiminnan ja teologian osaamistaan.

Osallistumismaksu:

410 € + ateriat ja majoitus. I jakson ateriapaketti n. 75 €, majoituspaketti n. 120 € (2 hh). II jakson ateriapaketti n. 50 €, majoituspaketti n. 60 € (2 hh). Lisämaksu 1 hengen huoneesta 12 € / majoitusvuorokausi

Ilmoittautuminen päättyy: 09.03.2018 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Seurakuntaopisto ja Nuori kirkko ry
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja Anita Ahtiainen, anita.ahtiainen@nuorikirkko.fi