Lapsi ja teologia 2020

Koulutuksen II jakso siirretään verkkoon. Ilmoittautuneille tiedotettu asiasta.

Erityiskoulutus, 5 op
Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli
6 lähiopetuspäivää, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä ja kirjallisuutta

Millaista on teologian tekeminen lasten kanssa? Miten lapsen teologista pohdintaa voi tukea monipuolisesti? Mistä kristinuskossa onkaan kysymys? Koulutuksessa syvennytään lapsilähtöiseen teologiseen ajatteluun ja sen soveltamiseen omassa työssä. Koulutus sopii sekä varhaiskasvattajille että kouluikäisten kanssa työtä tekeville.

Aika: I jakso 26.-28.8.2020, II jakso 25.-27.11.2020
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja osaa luoda lapsen elämäntodellisuuteen liittyvää kontekstuaalista teologiaa yhdessä lapsen kanssa. Hän osaa tukea lapsilähtöistä ajattelua ja osallisuutta seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Hän osaa soveltaa teologista ja pedagogista osaamistaan jumalanpalveluselämässä sekä kotien hengellisen elämän tukemisessa.

Sisältö:

Kristillinen teologia, lapsen rooli eri aikakausina ja erilaisissa teologisissa virtauksissa, kontekstuaalinen ja lapsilähtöinen ajattelu kirkon kasvatuksessa, lapsi teologina, osallisuutta tukeva jumalanpalveluselämä sekä kaste- ja ehtoollisteologia.

Koulutukseen kuuluvan kehittämistehtävän aiheena on jokin lapsen osallisuutta, toimijuutta ja asemaa vahvistava työtapa- tai malli omassa työssä. Kehittämistehtäviä ohjataan sähköpostitse.

Kenelle:

Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, papit, nuorisotyönohjaajat

Osallistumismaksu:

410 €. Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 248 € / 2 hh tai 308 € / 1 hh. Ateriapaketti 126 €.

Ilmoittautuminen päättyy: 12.06.2020 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, p. 040 703 3356 tai Anita Ahtiainen, anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi, p. 050 596 6039.

Moduuli on yksi Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Sen voi sopien valita myös Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK) valinnaiseksi moduuliksi. Siihen voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.