Lattiakuvien jatkokoulutus 2021-2022

Täydentävä koulutus, 3 op
2+2 lähiopiskelupäivää, kirjallisuutta, Lattiakuva-kertomuksen luominen ryhmässä, toteutus omassa työssä sekä kokemuksesta raportointi

Miten lattiakuvat auttaa kohtaamaan lapset ja perheet eri tilanteissa? Tule syventämään Lattiakuva-osaamistasi ja oppimaan, miten uusia kertomuksia luodaan. Lattiakuvien toimiva pedagogiikka on monikäyttöistä, osallistavaa ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa.

Aika: 1. jakso 18.–19.11.2021, 2. jakso 7.–8.2.2022
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja osaa hyödyntää Lattiakuvien teologiaa ja pedagogiikkaa työnsä tavoitteiden mukaisesti, soveltaa Lattiakuvia monipuolisesti ja rakentaa uusia Lattiakuva-työskentelyjä yhdessä muiden kanssa.

Sisältö:

– uusien kertomusten luominen ryhmässä
– Lattiakuvien ohjaamisesta saatujen kokemusten arviointi
– menetelmän teoriapohjan analysointi

Kenelle:

Diakonit, diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit ja varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

380 €. Yhden koulutusjakson ateriapaketti 22 € ja majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 61 €/2 hh tai 81 €/1 hh

Ilmoittautuminen päättyy: 18.10.2021 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, p. 040 703 3356, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja
Tiina Haapsalo, p. 040 508 4554, tiina.haapsalo@lastenjanuortenkeskus.fi

Etäopiskelujakson aikana osallistuja soveltaa työssään uutta kertomusta.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää Lattiakuvien peruskoulutuksen käymistä tai muuten hankittua Lattiakuvien periaatteiden ja kokemusta Lattiakuvien käyttämisestä.