Lattiakuvien jatkokoulutus

Täydentävä koulutus, 3 op
2+2 lähiopiskelupäivää, kirjallisuutta, lattiakuvakertomuksen luominen ryhmässä, toteutus omassa työssä sekä kokemuksesta raportointi

Tule syventämään osaamistasi lattiakuvissa! Miten lattiakuvat auttaa kohtaamaan lapset ja perheet erilaisissa toimintaympäristöissä? Millaisia uusia kertomuksia työssä tarvitaan? Lattiakuvien toimiva pedagogiikka on monikäyttöistä, osallistavaa ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa.

Aika: I jakso 14.-15.2.2019 ja II jakso 6.-7.5.2019
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja osaa hyödyntää lattiakuvien teologiaa ja pedagogiikkaa työnsä tavoitteiden mukaisesti. Osallistuja osaa soveltaa lattiakuvia monipuolisesti ja kehittää katsomuskasvatuksessa ja perhetoiminnassa käytettäviä kertomuksia.

Sisältö:

Uusien kertomusten luominen ryhmässä, lattiakuvien ohjaamisesta saatujen kokemusten arviointi ja menetelmän teoriapohjan analysointi. Etäopiskelujakson aikana osallistuja soveltaa työssään uutta kertomusta.

Kenelle:

Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

380 € + ateriapaketti n. 50 € ja majoituspaketti n. 60 € (2 hh) / jakso. Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 12 € / majoitusvuorokausi.

Ilmoittautuminen päättyy: 14.01.2019 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Seurakuntaopisto ja Nuori Kirkko ry.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi