Lattiakuvien peruskoulutus

Täydentävä koulutus, 3 op
2+2 lähiopiskelupäivää, menetelmän harjoittelua omassa työssä, kokemuksen raportointi, kirjallisuutta

Lattiakuvien pedagogiikka tukee dialogia, osallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta erilaisissa ryhmissä rippikoulusta päiväkotiin ja diakoniapiiristä jumalanpalvelukseen. Tule löytämään menetelmän monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi käyttää lattiakuvia kerronnassa.

Aika: I jakso 13.-14.9.2018 ja II jakso 12-13.11.2018
Koulutuspaikka: Lapua
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja osaa käyttää menetelmää esimerkiksi raamatunkerronnassa soveltaen kertomuksia eri ikäisille. Hän tuntee lattiakuvat-menetelmän teologiset ja pedagogiset periaatteet.

Sisältö:

Osallistumista lattiakuvakertomuksiin, menetelmän periaatteet ja tavoitteet, raamattutieto, ohjaamisen harjoittelua pienryhmissä, menetelmän harjoittelua omassa työssä ja kokemuksen raportointi, kirjallisuutta.

Kenelle:

Seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorisotyöntekijät, diakonit, papit, perhetyöntekijät, opettajat

Osallistumismaksu:

380 € + ateriapaketti noin 60€, majoituspaketti noin 90€ (2 hh:ssa sis. aamu- ja iltapalan)

Ilmoittautuminen päättyy: 13.08.2018 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjä: Seurakuntaopisto
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi