Lattiakuvien peruskoulutus 2021

Koulutuksen ajankohta siirretty syksyyn 2021 koronaviruspandemian vuoksi.

Täydentävä koulutus, 3 op
4 lähiopiskelupäivää, oppimistehtävä, kirjallisuutta

Tule löytämään Lattiakuvien monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi käyttää Lattiakuvia kerronnassa. Lattiakuvien pedagogiikka tukee osallisuutta, kokonaisvaltaisuutta ja dialogisuutta kaikkien ikäryhmien kanssa.

Aika: I jakso 14.-15.9.2021 ja II jakso 1.-2.12.2021
Koulutuspaikka: Ruokolahti
Paikka: Seurakuntaopisto, Jaakkiman kampus
Tavoitteet:

Osallistuja osaa käyttää Lattiakuvia soveltaen kertomuksia eri ikäisten kanssa seurakunnan omassa toiminnassa ja yhteistyössä mm. koulujen ja kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Osallistuja tuntee Lattiakuvien teologiset ja pedagogiset periaatteet ja tunnistaa erilaisia tapoja tulkita Raamattua.

Sisältö:

– Lattiakuvakertomuksiin osallistuminen
– Lattiakuvien periaatteet ja tavoitteet
– Raamattutietoa
– ohjaamisen harjoittelua pienryhmissä

Kenelle:

Diakonit, diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit ja varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

380 €. Yhden koulutusjakson majoitus 22 €/2hh, 40 €/1hh. Kaikki ateriat 52 €, ateriat ilman aamu- ja iltapalaa 36 €.

Ilmoittautuminen päättyy: 14.08.2021 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, p. 040 703 3356, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja
Tiina Haapsalo, p. 040 508 4554, tiina.haapsalo@lastenjanuortenkeskus.fi

Oppimistehtävänä on ohjaamisen harjoittelua omassa työssä sekä ohjaamiskokemuksen raportointi.