Lattiakuvien peruskoulutus

Täydentävä koulutus, 3 op

Tule löytämään menetelmän monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi käyttää lattiakuvia raamatunkerronnassa!

Aika: I jakso 28.-29.9. ja II jakso 23.-24.11.2017
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpää
Tavoitteet:

Osallistuja osaa käyttää menetelmää esimerkiksi raamatunkerronnassa sekä soveltaa kertomuksia eri-ikäisille. Hän tuntee lattiakuvat-menetelmän teologiset ja pedagogiset periaatteet. Hän tunnistaa erilaisia tapoja tulkita Raamattua.

Sisältö:

Osallistumista lattiakuvakertomuksiin, menetelmän periaatteet ja tavoitteet, raamattutieto, ohjaamisen harjoittelua pienryhmissä, menetelmän harjoittelua omassa työssä ja kokemuksen raportointi, kirjallisuutta.

Kenelle:

Varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorisotyöntekijät, papit, perhetyöntekijät

Osallistumismaksu:

370 euroa + ateriapaketti ja majoitus molemmilla jaksoilla

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen päättyy: 28.08.2017 16:00
Lisätietoja:

Toteuttajat: Agricola/Seurakuntaopisto ja Nuori kirkko ry.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, SO ja Tiina Haapsalo, Nuori kirkko ry.