MOD: Moninaisuus – Oivallus – Dialogi

Täydentävä koulutus, 1 op
2 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä

MOD-koulutus on uudistunut ja vastaa entistäkin paremmin ajankohtaisiin yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kysymyksiin. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, polarisaatio, vihapuhe. Kohtaatko näitä teemoja omassa työssäsi? Koulutuksessa tutkitaan omaa identiteettiä, ennakkoluulojen syntymistä ja perehdytään syrjinnän ja rasismin muotoihin sekä yhteiskunnan valtarakenteisiin. Moninaisuuden kysymykset ovat entistä ajankohtaisempia myös seurakunnissa. Koulutuksessa etsitään vaikuttamisen keinoja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja moninaisuutta kunnioittavan vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Aika: 25.-26.3.2019
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee maailmankuvaan, identiteettiin ja kulttuuriin liittyviä tekijöitä ja tunnistaa niiden vaikutuksia omassa ajattelussaan ja toiminnassaan. Osallistuja ymmärtää ihmisoikeuksien perusperiaatteet ja tunnistaa syrjintään vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö:

Mm. Kriittinen itsetutkistelu, Rasismin syntymisen taustatekijät ja syrjinnän vaikutus yhteisöille, ME-NE jaottelu ja ristiriitojen tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen erilaisissa ryhmissä sekä aidon osallisuuden tukeminen. MOD-koulutuksen sisällöt ja materiaali on uudistettu. Osallistuja saa käyttöönsä täysin uuden materiaalin.

Kenelle:

Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat

Osallistumismaksu:

200 € + ateriapaketti n. 50 € ja majoituspaketti n. 60 € (2 hh). Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 12 € / majoitusvuorokausi.

Ilmoittautuminen päättyy: 25.02.2019 16:00
Lisätietoja:

Tiedustelut: Anna-Leena Klemetti-Falenius, anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi, p. 040 832 2467

http://www.mod-koulutus.fi