MOD: Moninaisuus – Oivallus – Dialogi

Täydentävä koulutus, 1 op
2 lähiopiskelupäivää, kirjallisuutta

”Miksi kävin MOD-kurssin vasta nyt? Mähän olisin säästynyt monilta yhteentörmäyksiltä, jos olisin saanut käydä kurssin aiemmin.”

Koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia moninaisuuden teemoja. Sisällöissä näkyy monikulttuurisuuden laaja kirjo. Koulutuksessa haastetaan omia ennakko-oletuksia ja oivalletaan niin omasta kuin yhteiskunnan toiminnasta asioita, jotka voivat olla esteenä yhdenvertaiselle vuorovaikutukselle.

Aika: 8.-9.11.2018 PERUTTU
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja tunnistaa omaan maailmankuvaansa, identiteettiinsä ja kulttuuriinsa sisältyviä tekijöitä sekä omia käsityksiään ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista. Hän tuntee syrjinnän kokemukseen ja syrjinnän syntymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö:

Oman kulttuurin ja tapojen tunnistaminen, oma suhde toisiin ihmisiin, kulttuureihin, tapoihin ja tottumuksiin, me–ne -ajattelun ymmärtäminen ja työskentely ennakkoluuloista, kulttuurien erilaisista arvoista ja ihmisnäkemyksistä sekä vapaudesta. Toimintatapana ovat ryhmässä tehtävät osallistavat ja toiminnalliset harjoitteet, vuorovaikutustehtävät ja keskustelut. Sisällöissä huomioidaan osallistujien omien toimintaympäristöjen ajankohtaiset kysymykset, kuten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden parissa tehtävä työ.

Kenelle:

Seurakuntien, kuntien ja järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset

Lisätietoja:

Järjestäjät: Seurakuntaopisto
Tiedustelut: Anna-Leena Klemenntti-Falenius, anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi, p. 040 832 2467