MOD – taitoja moninaisuuden kohtaamiseen 19.–20.4.2021

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.

Ajankohtaiskoulutus, 1 op

Moninaisuuden kysymykset ovat entistä ajankohtaisempia myös seurakunnissa. MOD (Moninaisuus – Oivallus – Dialogi) -koulutus on uudistunut ja vastaa entistäkin paremmin ajankohtaisiin yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kysymyksiin. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, polarisaatio, vihapuhe. Kohtaatko näitä teemoja omassa työssäsi?

Koulutuksessa tutkitaan omaa identiteettiä, ennakkoluulojen syntymistä ja perehdytään syrjinnän ja rasismin muotoihin sekä yhteiskunnan valtarakenteisiin. Koulutuksessa etsitään vaikuttamisen keinoja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja moninaisuutta kunnioittavan vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Aika: 19.-20.4.2021
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Verkkokoulutus
Tavoitteet:

Osallistuja tunnistaa maailmankuvan, identiteetin ja kulttuurin merkityksiä ja vaikutuksia omassa ajattelussaan ja toiminnassaan sekä ymmärtää ihmisoikeuksien perusperiaatteet ja tunnistaa syrjintään vaikuttavia tekijöitä.

Kenelle:

Diakonit, diakonissat, lastenohjaajat, lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit ja varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

180 €.

Ilmoittautuminen päättyy: 19.03.2021 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjä: Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus
Tiedustelut: Anna-Leena Klemetti-Falenius, p. 040 832 2467, anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi

www.mod-koulutus.fi