Perhetoiminta muutoksessa 2020

Koulutus siirretään verkkoon. Ilmoittautuneille tiedotetaan tarkemmin asiasta lähiaikoina.

Keväällä 2020 (I jakso 22.-24.4.2020, II jakso 3.-4.11.2020) alkavaksi ilmoitettu koulutus on siirretty koronavirustilanteen vuoksi uuteen ajankohtaan, ks. alla.

Erityiskoulutus KEK/V, 5 op
Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli
5 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä, kirjallisuutta

Miten perheiden moninaisuus huomioidaan seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä? Millaisia perheitä toiminta ei vielä tavoita ja mitä asialle voisi tehdä? Perhelähtöinen ja verkostomainen työote auttaa rakentamaan vuorovaikutusta ja kehittämään perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

Aika: I jakso 2.-4.11.2020, II jakso 11.-12.5.2021
Koulutuspaikka: Lapua
Paikka: Verkkokoulutus
Tavoitteet:

Osallistuja osaa kehittää perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa seurakunnassa. Hän osaa soveltaa perhelähtöistä työotetta omassa työssään. Hän osaa luoda toimivia yhteistyömalleja seurakunnan sisällä ja muissa perhetoiminnan verkostoissa.

Sisältö:

Perhelähtöinen työote ja perheiden kohtaamisen taidot, perheiden monimuotoisuus ja seurakuntayhteyden vahvistaminen, seurakunnan perhetoiminnan kokonaisuus (mm. perhetapahtumat ja vertaisryhmät), ajankohtaiset valtakunnalliset hankkeet sekä oman alueen perhetoiminnan verkostoissa toimiminen.

Kenelle:

Lastenohjaajat , papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, nuorisotyönohjaajat

Osallistumismaksu:

410 €. Ateriat 105 €, majoitus 45 € / yö (sis. aamu- ja iltapalan), 1 hh lisämaksu 20 € / yö.

Ilmoittautuminen päättyy: 02.10.2020 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, p. 040 703 3356 tai
Johanna Heikkinen, p. 050 525 0349, johanna.heikkinen@lastenjanuortenkeskus.fi

Koulutukseen sisältyy orientoiva tehtävä, kirjallisuutta ja lähijaksojen välillä toteutettava, omasta työstä nouseva perhetoiminnan kehittämistehtävä (esim. uuden toimintamallin kokeileminen, perheiden osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin kehittäminen tai rakenteellinen / sisällöllinen uudistus). Kehittämistehtäviä ohjataan sähköpostitse lähijaksojen välissä.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset 

.