Perhetoiminta muutoksessa

5 op
KEK/V
3+2 lähiopiskelupäivää, orientoivia tehtäviä, kirjallisuutta

Miten perheiden moninaiset tarpeet huomioidaan seurakunnan perhetoiminnan kehittämisessä? Millaisia perheitä toiminta ei vielä tavoita ja mitä asialle voisi tehdä? Perhelähtöinen ja verkostomainen työote auttaa rakentamaan vuorovaikutusta ja kehittämään perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

Aika: I jakso 29.-31.1.2018 ja II jakso 7.-8.5.2018
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja osaa kehittää perheiden hyvinvointia vahvistavaa toimintaa seurakunnassa. Hän osaa soveltaa perhelähtöistä työotetta omassa työssään. Hän osaa luoda toimivia yhteistyömalleja seurakunnan sisällä ja muissa perhetoiminnan verkostoissa.

Sisältö:

Perhelähtöinen työote, erilaiset perhekäsitykset, seurakunnan perhetoiminnan kaari, seurakuntayhteyden vahvistaminen, vuorovaikutustaidot, ajankohtaiset valtakunnalliset hankkeet, oman alueen perhetoiminta ja -toimijat sekä erilaiset toimintatavat kuten perhetapahtumat, perhekeskustoiminta ja vertaisryhmät

Kehittämistehtävä: Omasta työstä nousevan, perhetoimintaa kehittävän toimintamallin, rakenteellisen tai sisällöllisen uudistuksen kokeileminen ja kehittäminen. Kehittämistehtäviä ohjataan sähköpostitse.

Kenelle:

Perheiden kanssa toimivat työntekijät

Osallistumismaksu:

410 € + ateriat ja majoitus. I jakson ateriapaketti n. 75 €, majoituspaketti n. 120 € (2 hh). II jakson ateriapaketti n. 50, majoituspaketti n. 60 € (2 hh). Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 12 € / majoitusvuorokausi.

Ilmoittautuminen päättyy: 29.12.2017 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Seurakuntaopisto ja Nuori kirkko ry.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi