Positiivinen johtaminen 13.9.2022-31.10.2023

Haluatko kasvattaa osaamistasi lähijohtamisessa ja saada uusia keinoja työntekijöiden motivaation ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen?

Positiivisen johtajuuden tavoitteena on edistää työyhteisön tuloksellisuutta hyvän työilmapiirin, vuorovaikutuksen ja kyvykkyyksien johtamisen avulla. Koulutuksen aikana saat osaamista positiivisesta johtajuudesta ja henkilöstötyöstä sekä opit toimintatapoja kannattavuuden kehittämiseen sekä asiakastyöhön. Koulutus tarjoaa myös menetelmiä omien vahvuuksiesi tunnistamiseen sekä lähijohtajana kehittymiseen.

Aika: 13.9.3022-31.10.2023
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpää
Tavoitteet:

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osaat

 • suunnitella henkilöstön rakennetta ja tehtävänkuvia strategisten tavoitteiden mukaisesti
 • ennakoida tulevia osaamistarpeita
 • kehittää henkilöstökäytäntöjä ja menettelyjä mm. kannustamiseen ja muutoksiin liittyen
 • ymmärtää johtamisen mahdollisuudet ja vaikutukset työhyvinvointiin, motivaatioon ja itseohjautuvuuteen.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa mahdollisuuden päivittää omia tietoja ja taitojaan sekä näyttää ja dokumentein osoittaa omaa johtamisosaamistaan.  Tässä koulutuksessa suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon Henkilöstön ja osaamisen johtaminen -tutkinnon osa ja voit myöhemmin laajentaa koulutustasi koko johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

Tutustu tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/7289567

Tutkinnon osan suorittamiseen valmistava koulutus koostuu koulutuspäivistä (3 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista omassa työssä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan.  Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä ja siihen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopivana aikana. Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Sisältö:

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osaat

 • suunnitella ja johtaa henkilöstöryhmien työskentelyä
 • edistää hyvää työilmapiiriä ja kehittää henkilöstökäytäntöjä
 • perehdyttää työntekijöitä tehtäviinsä
 • kehittää toiminnan kannattavuutta
 • hoitaa asiakas- ja tuloksellisuustavoitteita.

Koulutus soveltuu jo pidempään esimiestyössä toimineille, mutta myös uusille esihenkilöille ja tiimien vetäjille. Koulutus valmentaa suorittamaan lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja edellyttää yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista hyväksytysti.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Lähiesimiehenä toimiminen, 70 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Asiakassuhteiden hoito, 40 osp
 • Toiminnan kannattavuus, 40 osp
 • Henkilöstötyö, 40 osp
 • Kehittämissuunnitelma, 40 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin. https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/7274264

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu koulutuspäivistä (n. 10 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista omassa työssä. Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopivana aikana. Voit tehdä tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Kouluttaja: Tuulikki Harju-Hytönen
Osallistumismaksu:

Koulutuksen hinta on 500 euroa. Oppisopimuskoulutuksena koulutuksen hinta on 100 euroa.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen päättyy: 30.08.2022 16:00
Lisätietoja:

Carita Sirkka, koulutuspäällikkö, carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4994

Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja, tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 529 6615

 

Lisätietoa oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää:

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori, leena.seppala@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 9038

Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti:

Heli Pettinen, opintohallinnon assistentti, heli.pettinen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 665 8222