Rohkeutta seurakunnan toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin

Täydentävä koulutus
2+1 lähiopiskelupäivää, verkkotapaamisia, oppimistehtäviä, kirjallisuutta ja työssäoppimista

Miten lisätä seurakunnan toimintamuotojen ja tapahtumien vetovoimaisuutta? Kuinka vahvistaa seurakuntalaislähtöisyyttä suunnittelussa ja markkinoinnissa?

Aika: I jakso 19.-20.4.2018 ja II jakso 23.5.2018
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja osaa profiloida, muotoilla ja tuotteistaa seurakunnan toimintamuotoja, tapahtumia ja toimintamalleja seurakuntalaislähtöisesti, markkinoida toimintaa tunnistaen kohderyhmien erityispiirteet ja erilaiset viestintätavat sekä arvioida kehittämisen kohteena olevan toiminnan taloudelliset vaikutukset.

Sisältö:

Koulutus on osa Tuotekehitystyön ammattitutkintoa. Koulutuksessa perehdytään seurakuntatyön erilaisten toimintamuotojen tai toimintamallien (seurakuntatyön eri toimintamuodot, esim. rippikoulu, kerhotyö, diakoniatyö, tapahtumat, jumalanpalvelus, hankkeet jne.) erityispiirteiden kirkastamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin tuotteistamisen periaatteita hyödyntäen. Jokaiselle osallistujalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutuksen aikana osallistuja osoittaa osaamisensa omassa työympäristössään, aidoissa työelämän tehtävissä (tutkinnon osan suorittaminen). Tätä varten koulutukseen osallistuja tarvitsee työpaikaltaan 1-2 arvioijaa, joista ainakin toisen on oltava esimiesasemassa.

Kenelle:

Seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen työntekijät

Osallistumismaksu:

200 €, täysihoito lähipäiviltä yhteensä 135 € / 2hh. Tutkintomaksu 58 €, joka menee tutkintotoimikuntaan.

Ilmoittautuminen päättyy: 19.03.2018 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjä: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Tiedustelut: Päivi Salovaara, paivi.salovaara@seurakuntaopisto.fi tai p. 040 350 9699