Suru ja ero lasten ja nuorten elämässä

Ajankohtaiskoulutus, 5 op
KEK/V
3+2+3 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, omassa työssä toteutettava kehittämistehtävä

Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy niin vertaistuesta kuin ammatillisen rinnallakulkijan kuuntelemisen taidoista. Koulutuksessa käsitellään kriisien ja traumojen käsittelyä sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteita.

Aika: I jakso 3.-5.9.2018, II jakso 21.-22.11.2018, III jakso 18.-20.3.2019
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja osaa soveltaa kriisi- ja traumatietoa omassa työssään ja paikkakuntansa yhteistyöverkostoissa. Hän osaa tukea lasta ja nuorta erilaisissa kriisitilanteissa sekä suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten ero- ja sururyhmiä.

Sisältö:

Perustietoa kriisin ja trauman vaiheista, erilaiset kriisit lapsen ja nuoren kokemuksena, lapsen ja nuoren psykososiaalinen tuki, perheen ja vanhempien tukeminen, vertaisryhmän sisällöt ja ohjaamisen kysymykset ero- ja sururyhmissä, erilaisia toiminnallisia menetelmiä surun aiheuttamien tunteiden läpikäymiseen.

Asiantuntijaluentoja, toiminnallisia menetelmiä sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyjä.

Koulutukseen sisältyy kehittämistehtävä:
Lasten ja nuorten eroon ja suruun liittyvien vertaisryhmien tai -tapaamisten saatavuuden ja tarpeen kartoittaminen omalla paikkakunnalla, lapsia ja nuoria surussa ja erossa tukevan toiminnan (esimerkiksi vertaisryhmän, tapahtuman, koulutuspäivän tai vanhempainillan) suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyöverkoston kanssa sekä toteutuksen arviointi. Kehittämistehtävää ohjataan sähköpostitse.

Kenelle:

Kasvatuksen työntekijät, papit ja diakonit

Osallistumismaksu:

490 € + ateriat ja majoitus. I- ja III-jakson ateriapaketti n. 75 €, majoituspaketti n. 120 € (2 hh.) II-jakson ateriapaketti n. 50 €, majoituspaketti n. 60 €. Lisämaksu 1 hengen huoneesta 12 € / majoitusvuorokausi

Ilmoittautuminen päättyy: 03.08.2018 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Seurakuntaopisto, Nuori kirkko ry ja Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi ja Ville Viljakainen, ville.viljakainen@nuorikirkko.fi