Suru ja ero lasten ja nuorten elämässä 2020-21

Koulutuksen II ja III jakso toteutetaan verkkokoulutuksena.

Erityiskoulutus, 5 op
Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli

8 lähiopiskelupäivää, asiantuntijaluentoja, toiminnallisia menetelmiä sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyjä, ohjaamisen harjoittelua omassa työssä, orientoiva tehtävä, kehittämistehtävä ja kirjallisuutta

Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori hyötyy niin vertaistuesta kuin ammatillisen rinnallakulkijan kuuntelemisen taidoista. Koulutuksessa käsitellään kriisien ja traumojen käsittelyä sekä ero- ja sururyhmien ohjaamisen perusteita.

Aika: I jakso 9.-11.9.2020, II jakso 12.-13.11.2020, III jakso 26.-28.4.2021
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Verkkokoulutus
Tavoitteet:

Osallistuja osaa soveltaa kriisi- ja traumatietoa omassa työssään ja paikkakuntansa yhteistyöverkostoissa. Hän osaa tukea lasta ja nuorta erilaisissa kriisitilanteissa sekä suunnitella ja toteuttaa lasten ja nuorten ero- ja sururyhmiä.

Sisältö:

mm. kriisin ja trauman vaiheiden perusteet, erilaiset kriisit lapsen ja nuoren kokemuksena, lapsen ja nuoren psykososiaalinen tuki, perheen ja vanhempien tukeminen, vertaisryhmän sisältöjä ja ohjaamisen kysymyksiä ero- ja sururyhmissä, erilaisia toiminnallisia menetelmiä surun aiheuttamien tunteiden läpikäymiseen

Kenelle:

Diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat

Osallistumismaksu:

490 €. Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 310 € / 2 hh tai 390 € / 1 hh. Ateriapaketti 166 €.

Ilmoittautuminen päättyy: 07.08.2020 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, p. 040 703 3356 tai
Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@lastenjanuortenkeskus.fi, p. 040 508 4554

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset 

.