Syvemmälle Godly Playn maailmaan

Täydentävä koulutus, 1 op
2 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä

Godly Play on kehittynyt ja täydentynyt vuosien varrella. Mitkä ovat sen vahvuudet ja mahdollisuudet seurakuntatyössä nyt? Godly Play on monikäyttöinen eri ikäryhmien kanssa ja monissa toiminnan muodoissa seurakunnassa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Aika: 15.-16.3.2018
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja hallitsee Godly Playn teologisen ja pedagogisen ajattelun. Hän osaa käyttää uusia kertomuksia ja Godly Play -menetelmää laajasti eri työmuodoissa.

Sisältö:

Mitä Godly Play on tänään? Mikä on muuttunut ja miksi? Godly Playn täydentävät, syventävät ja kokoavat työskentelyt sekä uudet kertomukset ja näiden liittyminen menetelmän kokonaisuuteen. Godly Playn soveltaminen varhaiskasvatuksen lisäksi mm. diakonia- ja rippikoulutyössä.

Kenelle:

Diakoniatyöntekijät, papit, nuorisotyöntekijät, varhaiskasvatus, perhetyöntekijät, muut

Osallistumismaksu:

220 € + ateriapaketti n. 50 €, majoituspaketti n. 60 € (2 hh). Lisämaksu 1 hengen huoneesta 12 € / majoitusvuorokausi

Ilmoittautuminen päättyy: 22.02.2018 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät:Seurakuntaopistoja Nuori kirkko ry
Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi ja Anita Ahtiainen, anita.ahtiainen@nuorikirkko.fi